Posted on

ინდონეზიური პემზის გეოლოგია

პემზა ან პემზა არის კლდის სახეობა, რომელიც არის ღია ფერის, შეიცავს შუშის კედლის ბუშტებისგან დამზადებულ ქაფს და ჩვეულებრივ მოიხსენიება, როგორც სილიკატური ვულკანური მინა.

ეს ქანები წარმოიქმნება მჟავე მაგმას მიერ ვულკანური ამოფრქვევის მოქმედებით, რომლებიც ჰაერში გამოდევნის მასალას; შემდეგ გაივლის ჰორიზონტალურ ტრანსპორტს და გროვდება პიროკლასტური ქანების სახით.

პემზას აქვს მაღალი ვერსიკულარული თვისებები, შეიცავს უჯრედების დიდ რაოდენობას (უჯრედულ სტრუქტურას) მასში შემავალი ბუნებრივი აირის ქაფის გაფართოების გამო და ზოგადად გვხვდება როგორც ფხვიერი მასალა ან ფრაგმენტები ვულკანურ ბრეჩებში. მაშინ როცა პემზაში შემავალი მინერალებია ფელდსპარი, კვარცი, ობსიდიანი, კრისტობალიტი და ტრიდიმიტი.

პემზა წარმოიქმნება, როდესაც მჟავე მაგმა ამოდის ზედაპირზე და მოულოდნელად შედის კონტაქტში გარე ჰაერთან. ბუნებრივ შუშის ქაფს მასში შემავალი/გაზით აქვს გაქცევის შესაძლებლობა და მაგმა უეცრად იყინება, პემზა ზოგადად არსებობს ფრაგმენტების სახით, რომლებიც ამოფრქვევა ხდება ვულკანური ამოფრქვევის დროს, ზომით დაწყებული ხრეშიდან ლოდებამდე.

პემზა ჩვეულებრივ გვხვდება როგორც დნობა ან ჩამონადენი, ფხვიერი მასალა ან ფრაგმენტები ვულკანურ ბრეჩებში.

პემზის დამზადება შესაძლებელია ობსიდიანის გაცხელებითაც, რათა აირი გამოვიდეს. გათბობა შესრულდა კრაკატოას ობსიდიანზე, ობსიდიანის პემზად გადაქცევისთვის საჭირო ტემპერატურა საშუალოდ 880oC იყო. ობსიდიანის ხვედრითი წონა, რომელიც თავდაპირველად 2,36 იყო, დამუშავების შემდეგ დაეცა 0,416-მდე, ამიტომ ის წყალში ცურავს. ამ პემზას აქვს ჰიდრავლიკური თვისებები.

პემზა არის თეთრიდან ნაცრისფერამდე, მოყვითალო-წითელამდე, ბუშტუკოვანი ტექსტურა ხვრელის ზომით, რომელიც განსხვავდება ერთმანეთის მიმართ ან არა დამწვარი სტრუქტურის მიმართ ორიენტირებული ხვრელებით.

ზოგჯერ ხვრელი ივსება ცეოლით/კალციტით. ეს ქვა მდგრადია გაყინული ნამის (ყინვის) მიმართ, არც ისე ჰიგიროსკოპიული (წყლის წოვა). აქვს დაბალი სითბოს გადაცემის თვისებები. წნევის სიძლიერე 30 – 20 კგ/სმ2 შორის. ამორფული სილიკატური მინერალების ძირითადი შემადგენლობა.

ფორმირების (დეპოზიტების), ნაწილაკების ზომის (ფრაგმენტის) განაწილების და წარმოშობის მასალის მიხედვით პემზის საბადოები კლასიფიცირდება შემდეგნაირად:

ქვეზონა
წყალქვეშა

ახალი არდანტე; ანუ ლავაში გაზების ჰორიზონტალური გადინების შედეგად წარმოქმნილი საბადოები, რის შედეგადაც წარმოიქმნება სხვადასხვა ზომის ფრაგმენტების ნარევი მატრიცის სახით.
ხელახალი დეპოზიტის შედეგი (ხელახალი დეპოზიტი)

მეტამორფოზიდან მხოლოდ შედარებით ვულკანური უბნები ექნება პემზის ეკონომიურ საბადოებს. ამ საბადოების გეოლოგიური ასაკი მესამესა და დღევანდელობას შორისაა. ვულკანები, რომლებიც მოქმედებდნენ ამ გეოლოგიურ ხანაში, მოიცავდა წყნარი ოკეანის ზღვარს და ხმელთაშუა ზღვიდან ჰიმალაისკენ, შემდეგ კი აღმოსავლეთ ინდოეთისკენ მიმავალ გზას.

სხვა პემზის მსგავსი კლდეებია პემიციტი და ვულკანური წიწაკა. პუმიციტს აქვს იგივე ქიმიური შემადგენლობა, წარმოშობის წარმოშობა და მინის სტრუქტურა, როგორც პემზა. განსხვავება მხოლოდ ნაწილაკების ზომაშია, რომელიც დიამეტრით 16 ინჩზე ნაკლებია. პემზა აღმოჩენილია წარმოშობის ადგილთან შედარებით ახლოს, ხოლო პემზიტი გადატანილია ქარის მიერ საკმაო მანძილზე და დეპონირდება წვრილად ნაცრის დაგროვების ან ტუფის ნალექის სახით.

ვულკანურ წიპწას აქვს მოწითალო-შავი ბუშტუკოვანი ფრაგმენტები, რომლებიც დეპონირდება ვულკანური ამოფრქვევებიდან ბაზალტის ქანების ამოფრქვევისას. ციდრის საბადოების უმეტესობა გვხვდება კონუსური საწოლების ფრაგმენტების სახით, დიამეტრის 1 დიუმიდან რამდენიმე ინჩამდე.

ინდონეზიური პემზის პოტენციალი

ინდონეზიაში პემზის არსებობა ყოველთვის ასოცირდება მეოთხეულიდან მესამეულ ვულკანებთან. მისი გავრცელება მოიცავს სერანგისა და სუკაბუმის (დასავლეთ ჯავა), კუნძულ ლომბოკს (NTB) და კუნძულ ტერნატეს (მალუკუ) რაიონებს.

პემზის საბადოების პოტენციალი, რომელსაც აქვს ეკონომიკური მნიშვნელობა და ძალიან დიდი მარაგი, არის კუნძულ ლომბოკზე, დასავლეთ ნუსა ტენგარაში, ტერნატეს კუნძულზე, მალუკუზე. რაიონში გაზომილი მარაგების რაოდენობა შეფასებულია 10 მილიონ ტონაზე მეტს. ლომბოკის რაიონში პემზის ექსპლუატაცია ხუთი წლის წინ დაიწყო, ხოლო ტერნატეში ექსპლუატაცია მხოლოდ 1991 წელს განხორციელდა.

პემზა ან პემზა არის კლდის სახეობა, რომელიც არის ღია ფერის, სახე შუშის კედლის ბუშტებს დამზადებულ ქაფს და ჩვეულებრივ მოიხსენიებენ, როგორც სილიკატური ვულკანური მინა.

ეს ქანები წარმოიქმნება მჟავე მაგმას მიერ ვულკანური ამოფრქვევის მოქმედებით, რომლებიც ჰაერში გამოდევნის მასალას; შემდეგ გაივლის რიზონტალურ ტრანსპორტს და შეგროვდა პიროკლასტური ქანების ჰოლივუდში.

პემზას აქვს მაღალი ვერსიკულარული ინდივიდუალური, სპეციალური უჯრედების დიდი რაოდენობა (უჯრედულ სტრუქტურას) მაშინ როცა პემზაში შემავალი მინერალებია ფელდსპარი, კვარცი, ობსიდიანი, კრისტობალიტი და ტრიდიმიტი.

პემზა წარმოიქმნება, როდესაც მჟავე მაგმა ამოდის და ამოდის კონტაქტში გარეთან. ბუნებრივ შუშის ქაფს მასში შემავალი/გაზით აქვს გაქცევის შესაძლებლობა და მაგმა უეცრად იყინება, პემზა ჩვეულებრივ არსებობს ფრაგმენტები.